Sempozyum Başkanları
 • Prof. Dr. Yücel ACER
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü
 • Doç. Dr. Yunus ERYAMAN
  Eğitim Araştırmaları Derneği Başkanı
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanları
 • Yrd. Doç. Dr. Enver YOLCU
  Eğitim Araştırmaları Birliği
 • Yrd. Doç. Dr. Fatih BALCI
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çağdaş Sanat Sergisi Küratörleri
 • Yrd. Doç. Dr. Fatih BALCI
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Enver YOLCU
  Eğitim Araştırmaları Birliği
Düzenleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Ali Osman ALAKUŞ   Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği        
Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN
Sanat Eğitimcileri Derneği
Prof. Dr. Melek GÖKAY YILMAZ   Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği
Yrd. Doç. Dr. Martina RIEDLER   International Association of Educators
Yrd. Doç. Dr. Serpil KAPAR   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sibel BEGEÇ   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğr. Gör. Güven ATANLAR   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğr. Gör. Yurdagül PERÇİN   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğr. Gör. Zafer TURAL   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğr. Gör. Tamer BEKTAŞ   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğr. Gör. Meral AÇIKGÖZ   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sekreterya

Dr. Levent Çetinkaya    Milli Eğitim
Arş. Gör. Hamit Aydemir   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi