BİLDİRİ VE POSTER YAZIM KURALLARI
 
Bildiri Tam Metin Şablonu (TÜRKÇE)
 
Sempozyum kitabında sunulacak olan bildiriler, ekler dahil 15 sayfayı aşmamalıdır.
 
(Başlık Times New Roman, 14 Pt, Koyu, Ortalanmış)
 
Yazar(lar) (açık adları ve soyadları, Times New Roman, 12 Pt, normal, ortalanmış)
Adres (Times New Roman, 11 Pt, ortalanmış, italik, farklı adresler üst simgeler (a, b, ...) ile açıkça belirtilmelidir)
E-posta adresi (Times New Roman, 10 Pt, italik, ortalanmış)
 
Örnek adres: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü,      ÇANAKKALE
 
ÖZET
 
          Özet metin (iki yana dayalı, tek satır aralığı, Times New Roman, 11 punto, paragraf girintisi yapılarak) giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir. Özet metin (iki yana dayalı, tek satır aralığı, Times New Roman, 11 punto, paragraf girintisi yapılarak) giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir. Özet metin (iki yana dayalı, tek satır aralığı, Times New Roman, 11 punto, paragraf girintisi yapılarak) giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir. Özet metin (iki yana dayalı, tek satır aralığı, Times New Roman, 11 punto, paragraf girintisi yapılarak) giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir. Özet en az 350, en fazla 650 kelimeden oluşmaladır.
 
          Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler, Anahtar Kelimeler, Anahtar Kelimeler,
 
ABSTRACT
 
          Abstract metin (iki yana dayalı, tek satır aralığı , Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Abstract metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Abstract metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Abstract metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir). Abstract metin (iki yana dayalı, Times New Roman, 11 punto, paragraf başı yapılarak, giriş, gelişme, sonuç ve tartışmaları içermelidir).
 
          Keyword: Keyword, keyword, keyword, keyword, keyword, keyword.
 
1. GİRİŞ

          İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm), giriş, gelişme, sonuç ve tartışmalar ile kaynak numaralarını içermelidir. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm), giriş, gelişme, sonuç ve tartışmalar ile kaynak numaralarını içermelidir. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm), giriş, gelişme, sonuç ve tartışmalar ile kaynak numaralarını içermelidir. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm), giriş, gelişme, sonuç ve tartışmalar ile kaynak numaralarını içermelidir.
 
          1.1. Problem Durumu
 
          İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır. İki yana dayalı, 11 punto, paragraf başı yapılarak (1,25 cm) olarak yazılmalıdır.
 
KAYNAKLAR
(Apa Stiline Uygun Olarak Yazılmalıdır)
 
Akyüz, Y. (1982). Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1982’ye), Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 
Arseven, A. (1994). Alan Araştırma Yöntemi İlkeler-Teknikler-Örnekler, Ankara: Tekışık Matbaası.
 
Karataş, S. ve Özcan, S. (2010). Yaratıcı Düşünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcı Düşünmelerine Ve Proje Geliştirmelerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 225-243.
 
Poster Hazırlama Kuralları
 
I - Poster Oturumları
 
Posterlerin asılması: Her poster oturumuna göre sıra ile numaralandırılacaktır. Katılımcılar Poster bildirilerini belirtilen saatler içerisinde kendilerine ayrılmış olan panolarını bularak asacaklardır. Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

Posterlerin kaldırılması: Poster oturumunun sonunda posterler katılımcılar tarafından kaldırılacaktır.Oturum bitiminde kaldırılmamış posterler görevliler tarafından kaldırılacaktır. Kongre Komitesi alınmamış posterlerden sorumlu olmayacaktır.

II - Poster Dizaynı

Poster Boyutları : 70 cm en x 90 cm boy boyutlarında ve dik olarak dizayn edilmelidir.

Başlık : Poster Adı 48 punto Times New Roman Karakterinde ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır (poster adının iki satırı geçmemesine özen gösteriniz).

Düzen : Amaç açıklık ve basitlik olmalıdır. Metin iki sütun halinde verilmelidir (her bir sütun 30 cm x 83 cm). İki sütun arası 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Uygun şekiller, tablolar, grafikler ve fotoğraflar kısa bir açıklama ile kullanılmalıdır. Tüm kullanılan araçlar en az 2 mt.'den okunabilmelidir.
 
Yazım Kuralları : Kısaltmalardan ve genel olarak kabul edilmeyen tanımlamalardan kaçınılmalıdır. Yazı tipi poster içinde birbiri ile uyumlu olmalıdır.
 
Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
Yazar Ad(lar)ı 36 punto Times New Roman Karakterinde ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır.
Yazar adres(ler)i 28 punto Times New Roman Karakterinde yazılmalıdır.
Metin başlıkları 24 punto Times New Roman Karakterinde ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır.
Metin 24 punto Times New Roman Karakterinde yazılmalıdır.

Posteri tamamlamadan önce kendinize bunları sorunuz:

1.  Okuyucunun neyi hatırlamasını istiyorum?
2.  Vermek istediğim mesaj anlaşılır mı?
3.  Önemli noktaları vurguladım mı?
4.  Kelimeler ile görsel malzemeler arasında denge var mı?
5.  Posterin yazım tarzı anlaşılır mı?
6.  Açıklama yapmadan poster anlaşılıyor mu?