DEĞERLİ SANAT EĞİTİMİ ARAŞTIRMACILARI VE SANATÇILAR;

Sanat eğitimi; bireyin entelektüel, akademik, kültürel, kişisel gelişimini sağlayacak olan genel eğitimin vazgeçilmez bileşenlerinden biridir. Çağımız, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecini yaşamakta; bu süreçte yaratıcılık, inovasyon, esin, çözüm odaklı üretkenlik içeren iş gücüne duyulan ihtiyaç artmaktadır. Sanat eğitimi yukarıda sayılan tüm niteliklere katkı sağlayan bir eğitim biçimi olmasından dolayı tüm dünyada önemini giderek arttırmaktadır.  Sanat eğitiminin önemi hakkında ünlü psikolog H. Gardner “Görsel sanatlar eğitimi, öğrencileri için birçok fırsat sağlaması, dünyayı kendi öz sanatsal anlatımıyla nasıl algıladıklarını bilmeye başlaması ve bunun sonucunda, kendi duygularıyla daha tarafsız ve etkili olarak ilgilenebilmesi bakımlarından önemli ve gereklidir” demektedir. Bu önemin farkında olan ülkeler sanat eğitimine gereken önemi vermekte, sanat eğitimi hakkında yeni fikirler, öğretim programları ve yöntemler geliştirmektedirler.

Ana teması Görsel Sanatlar Eğitiminde Çağdaş Sanatın Yeri” olan "I. Ulusal Görsel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu", tüm bu gelişmelerin ya da sorunların akademik ortamda tartışılması ve çözüm önerileri geliştirilebilmesi; değişen sanatsal paradigmaların sanat eğitimine ne düzeyde yansıyıp yansımadığı; çokça yakınılan sanatın ve sanat eğitiminin toplumdaki olumsuz algısının olumluya dönüştürülebilmesi yolunda bilimsel yeni fikirler ortaya koyulabilmesi ve tartışılması temel amacını taşımaktadır.

Sempozyumda aşağıdaki başlıklar ya da benzer başlıklardaki araştırmalara yer verilecektir:

 • Görsel Sanat Eğitimi Programları
 • Sanat Eğitiminde Ölçümleme
 • Sanat Eğitimi ve Yaratıcılık
 • Temel Sanat Eğitimi
 • Sanat Eğitimi Tarihi
 • Sanat Eğitiminde Dijital Teknoloji  ve Dijital Sanat
 • Çağdaş Sanat Eğitimi Yöntemleri
 • Sanat Eğitiminde Uluslararası Kuruluşlar
 • Milli Eğitim Sisteminde Sanat Eğitimi
 • Sanat Eğitimi Politikaları
 • Kurumsal Yapılar ve Sanat Eğitimi
 • Sanat Eğitimi Kültürü ve Ekonomisi
 • Sanat Eğitiminde Yarışmalar
 • Sanat Eğitimi ve Müzeler


Çağdaş Sanat Sergisi

“I. Ulusal Görsel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu” kapsamında, 2-11 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan, “Çağdaş Sanat Sergisi”, ülkemiz sanat eğitimcilerinin “Çağdaş Sanat” kavramı kapsamında yaptıkları sanatsal çalışmalarının akademik çevre ve halkla buluşmasını sağlamak, çağdaş sanatın her kademedeki eğitim düzeyinde bir farkındalık yaratması ve bu kademelerde kendine yer bulmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.