Kayıt Bilgileri

Sempozyum sistemine gönderilen bildiriler en az iki hakeme gönderilir. Kabul edilecek olan bildiri ile ilgili nihai karar hakem çoğunluğunun görüşü de dikkate alınarak verilir. Değerlendirmeye gönderilen bildirilerde yazar(lar)ın ve hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur.

  • Bir araştırmacı, birden fazla bildiri ile başvuru yapması durumunda sadece bir sempozyum kayıt ücreti ödeyecektir. (Bir kayıt ücreti ile en fazla 2 bildiri sunumu yapılabilir.)
  • Kongreye gelerek katılımda bulunacak araştırmacılar kongre ücretinin tamamını yatıracaktır, kongreye gelmeden kongre hizmetlerinden (kongre kiti, katılım belgesi, vs.) yararlanmak isteyen 2., 3. ve diğer yazarlar katılım ücretinin yarısını yatırmak zorundadırlar.

* Kayıt ücretini yatırmayan araştırmacıların bildirileri kabul edilmiş olsa da kongre imkânlarından yararlanamazlar. 

İptal ve İade koşulları 

Kongre kayıt işlemi yapıldıktan sonra, kongreye katılmama talebinin yazılı olarak kongre sekreterya e-posta adresine  bilgi maili atılmalı ve onay anılmalıdır. 

Ücret İadesi;

  • 15 Ekim 2017 tarihine kadar katılımın iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılacak, bu tarih geçirildiği takdirde her hangi bir iade söz konusu olmayacaktır. 
  • Sempzoyuma katılmayan veya iptal ettirmeyen katılımcılar hak iddia edemezler.

BİLDİRİ İLE KATILIM

Kayıt ücreti*

Akademisyen ve Öğretmen

Öğrenci**

EAB ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Üyesi

Akademisyen

Öğrenci**

Erken kayıt (09-15 Ekim 2017)

350 TL

275 TL

275 TL

175 TL

Geç kayıt (16-20 Ekim 2017)

400 TL

325 TL

325 TL

225 TL

ESER İLE KATILIM

Kayıt ücreti*

Akademisyen ve Öğretmen

Öğrenci**

EAB ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Üyesi

Akademisyen

Öğrenci**

Yalnızca Tek Eser İle Katılım

200 TL

150 TL

150 TL

100 TL

Bildiri ve Tek Eserle Katılım
(Bildiri Erken Katılım ve Eser)

500 TL

400 TL

400 TL

300 TL

Bildiri ve Tek Eserle Katılım
(Bildiri Geç Katılım ve Eser)

575 TL

475 TL

450 TL

350 TL

Bildirisiz ve esersiz (misafir) katılım ücreti: 150 TL’dir. (Katılım belgesi ve Sempozyum kiti verilir)

* Kayıt ücreti; bildiri sunumu, sempozyjm materyalleri, sergi kataloğu, sempozyum ve sergi süresince düzenlenecek olan kokteyl ve yemekler için ödenmektedir.
** Öğrenci kaydı yaptıran katılımcılarımızın kongre kayıt masalarında öğrenci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.


Kongre Kayıt Ücreti için Banka Hesap Numaralarımız

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Çanakkale Şubesi TL hesabı:

İBAN:  TR270020600188011027940001
Banka Kodu:  206
Şube Kodu:  188
Hesap No:  1102794-1
Hesap Sahibi:  Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği